Hogyan írjuk helyesen a lean szót?

lean-helyesírása
Megosztás itt: facebook
Megosztás Facebookon
Megosztás itt: linkedin
Megosztás Linkedinen
A leanes kollégákat, a leant kedvelőket, vagy a leannel még csak ismerkedőket most furcsa érzés kerítheti hatalmába: „Micsoda? Eddig nem használtam jól ezt a szót?”. A szakirodalomban, a közösségi médiában, az állásportálokon, különböző kisebb és nagyobb publikációkban, blogbejegyzésekben számtalanszor írjuk le a lean szót. Ahány szerző, annyi különböző megoldással tud találkozni az olvasó attól függően, hogy a szerző milyen leanes szakirodalmi előélettel rendelkezik, milyen írásmóddal találkozott. Azonban a magyar helyesírás nem ismer kegyelmet.

Milyen különböző írásmódokkal találkozhatunk?

A leggyakrabban a legkézenfekvőbb írásmódok valamelyikével találkozhatunk, vagyis a „LEAN” (végig nagybetűkkel írva), a „Lean” (nagy kezdőbetűvel írva), illetve a „lean” (végig kisbetűkkel írva) verziókkal. A lean szó önmagában nem egy tulajdonnevet takar és nem is egy mozaikszó, amely valamilyen hosszabb kifejezésnek a rövidítésre lenne, ezért alapértelmezett verzióban a kisbetűs írásmód a megfelelő.

Hogyan toldalékoljam, és hogyan működik az elválasztás?

A magyar helyesírás terminológiájában a leant idegen nyelvű közszónak tekinthetjük. A magyar helyesírás az ilyen szavak toldalékolásáról így rendelkezik: „Az idegen írásmód szerint írt közszavakhoz és tulajdonnevekhez általában ugyanúgy közvetlenül (tehát kötőjel nélkül) kapcsoljuk a toldalékokat, mint a magyar szavakhoz és tulajdonnevekhez.” A helyesírási szabályok között ezentúl megtalálhatunk további standardokat az idegen szavak toldalékolására vonatkozóan, azonban ezek speciális esetekre vonatkoznak. Nekünk szerencsénk van, mert – egyszerűen fogalmazva – a lean szó utolsó hangját, utolsó betűjét „úgy ejtjük, ahogy írjuk”.

A leant nem tudjuk elválasztani a szótövön belül, ugyanis kiejtve egyszótagú szóként tekintünk rá. A szótőhöz kapcsolt toldalékok, amennyiben azok magánhangzót tartalmaznak, már a szótagolás szabályai szerint elválaszthatók (pl. lean|nel). A magyar helyesírási szabályzat szerint: „A latin betűs írású nyelvekből átvett, idegen írásmód szerint írt közszavakat és tulajdonneveket is a magyar szokásnak megfelelően, azaz a magyar kiejtésükön alapuló szótagolás szerint választjuk el.”

Hogyan helyezzem el tehát a szövegkörnyezetben a lean szót?

Összefoglalva a következő 3 pontot tartsd be, amikor a lean szót veted papírra:

  • A leant kisbetűvel írjuk végig, amennyiben az a mondat, a folyószöveg közepén van. Ha a mondat elején áll, esetleg egy márkanévhez kapcsolódik, akkor nagy kezdőbetűvel ír(hat)juk. A végig nagybetűs írás helytelen (nem indokolt).
  • A toldalékolást kötőjel nélkül végezzük, ugyanúgy, mint bármelyik általános magyar szó esetében, például: leanben, leanes, leannel, leant.
  • A lean szót nem tudjuk elválasztani, de ha olyan toldalékot kapcsolunk hozzá, amely szótagolható magánhangzót tartalmaz, akkor a toldalékkapcsolat mentén elválaszthatjuk (lean|ben, lean|nel, lean|hez).

Szeretném megjegyezni, hogy jómagam nem vagyok helyesírási szakértő, de mint igényes munkára törekvő szakember, próbálok odafigyelni arra, hogy az ésszerű lehetőségeimhez mérten a magyar helyesírás szabályai szerint járjak el. A bejegyzésemben megfogalmazott gondolatmenetben a https://helyesiras.mta.hu portálon talált információkat használtam fel (AkH 215-217., és AkH 230.). Ennélfogva, ha úgy gondolod, hogy az előbbiekben téves megállapításokat tettem, kérlek, bátran vedd fel velem a kapcsolatot, és törekedjünk arra közösen, hogy a lean szó tökéletes, magyar nyelvű helyesírását megtaláljuk.